Sjukdom

Stanna hemma om du har förkylningsymtom eller annan sjukdom som kan smitta andra! Jag bokar kostnadsfritt om ditt besök, flera gånger om det behövs.

Förutom möte på kontoret på Berggrenska gården erbjuder jag också möte online eller på telefon. Du bestämmer vad som passar dig bäst. Om du väljer möte på kontoret är jag tacksam om inte fler personer än nödvändigt närvarar vid mötet.

Hör av dig om du har frågor och funderingar inför ditt möte.