Coronavirus

Som läget är just nu ska vi alla försöka minimera våra onödiga kontakter med andra. I första hand bör vi därför boka in telefonmöte eller möte via FaceTime, Skype eller liknande.

Om du av någon anledning behöver tillbringa mer tid hemma nu kan du ta tillfället i akt att se över dina handlingar och/eller fundera på om du behöver rådgivning och hjälp att upprätta någon handling. Skriv ner de frågor du har, ta fram de eventuella handlingar du har frågor kring, kontakta mig och föreslå en tid som ligger längre fram i kalendern eller välj att ta rådgivning på t ex telefon. Det viktiga är att mötet, och eventuellt färdigställandet av handlingar, blir av. Då kan du sen släppa de funderingar du haft och vara nöjd med att du gjort så gott du kunnat åt din situation.

Om du har ett ärende som inte kan vänta till dess spridningen av Coronaviruset lugnat ner sig och känner att du behöver träffa mig går det att boka in ett fysiskt möte. Jag vill då att inte fler personer än nödvändigt närvarar vid mötet. Jag arbetar ensam så det går bra att boka in möte på mitt kontor alternativt gör jag hembesök om situationen så kräver.

Jag följer noggrant händelseutvecklingen rörande coronaviruset och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.