Burmans bokklubb online

Välkommen till en lite annorlunda bokklubb!

Till varje gång läser vi en bok som på något sätt behandlar de juridiska frågor jag arbetar med, och det är primärt juridiken vi fokuserar på vid mötena. Första mötet tar upp frågor kring äktenskap och upplösning av äktenskapet, andra mötet berör familjerätt och arvsrätt och tredje mötet behandlar fastighetsrätt och framförallt den besvärliga grannelagsrätten. Det är självklart ok att vara med även om man inte läst ut boken. Många frågor kommer att behandlas helt allmänt.

Jag har satt ett tak på 4 personer, inklusive mig själv, för att vi alla ska kunna komma till tals och känna att vi tillsammans ansvarar för att vi får en trevlig stund. Det är först till kvarn som gäller!

Att vara med kostar ingenting men anmälan krävs och sker till annelie@burmanjuridik.se. Du får en bekräftelse på mejl om du fått en plats och länk skickas till dig senast dagen innan mötet.

Första mötet: måndag den 25 januari 2021 klockan 18-19. Boken som diskuteras är Blybröllop av Sara Paborn.

Andra mötet: måndag den 22 februari 2021 klockan 18-19. Boken som diskuteras är Arvet av Yrsa Sigurdardóttir.

Tredje mötet: måndag den 22 mars 2021 klockan 18-19. Boken som diskuteras är Toktanten, grannen från helvetet av Birgitta Bergin.