20 år som familjerättsjurist och erbjudande testamente

20 år som familjerättsjurist!

Nu firar jag 20 år som familjerättsjurist! Det har blivit en hel del förändringar i reglerna som rör familjen under dessa år. Det är kul och gör jobbet intressant i längden. Den typ av ärenden jag helst jobbar med är de där jag får uppdraget i tid och kan hjälpa till med att undvika tvister eller i vart fall få upplysa mina medmänniskor om vad som gäller samt hjälpa min klient att uppnå det hen vill. För att fira min "20-årsdag" har jag därför ett tidbegränsat erbjudande rörande testamente, mitt favoritärende.

Testamente. Fast pris 3 990 kronor, inklusive moms. Erbjudandet gäller t o m 2020-09-30.

Kontakta mig på annelie@burmanjuridik.se eller på telefon 070-6632780. Uppge att du vill ha hjälp med att upprätta ett testamente, önskad dag och tid för mötet och om du vill att det ska vara på kontoret (Berggrenska gården, Gävle), på telefon eller online, t ex genom Google Meet.

Jag nås enklast per e-post. Vid kontakt på e-post får du en bekräftelse på att önskad tid passar och är bokad eller förslag på alternativa tider (om din föreslagna tid inte är ledig).